PALVELUT

Tarjoamme kotihoidon palveluita vanhuksille sekä henkilökohtaista apua vammaisille heidän omissa kodeissaan. Palvelut suunnitellaan joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Mikäli Teille on myönnetty kotihoidon tai henkilökohtaisen avun palveluseteli, voitte käyttää setelin palveluihimme.

Henkilökohtainen apu

kotihoito Kokkola Henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta kaikissa niissä asioissa, jotka tämä tekisi itse, muttei vamman tai sairauden takia voi. Henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvat kaikki itsenäistä kotona selviytymistä tukevat elämän perustoiminnot, kuten:

✓ Päivittäiset toimet
✓ Ruokailu
✓ Peseytyminen
✓ Kodinhoito
✓ Työ ja opiskelu
✓ Harrastukset
✓ Ostokset ja muu asiointi
✓ Yhteiskunnallinen osallistuminen
✓ Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpito
Toimialue: Keski-Pohjanmaa

 

Kotihoito

kotihoito_ja_kotipalvelut_Kokkola

Kotihoidon tavoitteena on, että asiakkaalla on aktiivinen ja turvallinen elämä omassa kodissaan. Kotihoitoa ja siihen liittyviä tukipalveluja tarjotaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, peseytymisessä, pukeutumisessa, lääkkeiden otossa, voinnin seurannassa, sängystä ja tuolista siirtymisissä ym. asioissa.

Kotihoidon palvelut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan potilaan omat voimavarat. Hoitajat ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia.

Kotihoitoon kuuluu mm.

✓ Ruokailussa avustaminen
✓ Peseytymisessä ja yleisessä hygieniassa avustaminen
✓ Pukeutumisessa avustaminen
✓ Tarvittaessa avustaminen kodin siistimisessä ja vaatehuollossa
✓ Voinnin seuranta
✓Henkisen ja fyysisen vireyden tukeminen
✓ Verenpaineen ja verensokerin mittaus

Toimialue: Kokkola, Kälviä, Lohtaja

 

Comments are closed.