Soita

044 506 6030

Amanihoiva Kotihoito Oy
Pitkänsillankatu 6 A 1
67100 Kokkola
amanihoiva@hotmail.com
vanhuspalvelut-kokkola

Henkilökohtainen avustus / vammaispalvelut

Henkilökohtainen avustaja auttaa asiakasta kaikissa niissä asioissa, joista hän vamman tai sairauden takia ei selviydy yksin. Henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvat kaikki itsenäistä kotona selviytymistä tukevat elämän perustoiminnot, kuten

päivittäisissä kodin askareissa ja muissa toimissa avustaminen

vapaa-ajan toiminnassa avustaminen

Toimialue: Keski-Pohjanmaa

vanhusten henkilokohtainen avustus

Kotihoito / kotipalvelut / vanhuspalvelut

Kotihoidon tavoitteena on, että asiakas elää aktiivista ja turvallista elämää omassa kodissaan. Kotihoitoa ja siihen liittyviä tukipalveluja annetaan henkilöille jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, peseytymisessä, pukeutumisessa, lääkkeiden otossa, voinnin seurannassa, sängystä ja tuolista siirtymisissä yms. asioissa.

Kotihoidon palvelut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hänen terveydenhoitoonsa osallistuvien henkilöiden kanssa. Hoito perustuu yhteistyössä asianomaisten kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Siinä huomioidaan potilaan omat voimavarat ja hänen avustamistarpeensa. Hoitajamme ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia tai alan opiskelijoita.

Kotihoitoon kuuluu mm.

Ruokailussa avustaminen

Pukeutumisessa avustaminen

Peseytymisessä ja yleisessä hygieniassa avustaminen

Tarvittaessa avustaminen kodin siistimisessä ja vaatehuollossa

Voinnin seuranta

Henkisen ja fyysisen vireyden tukeminen

Verenpaineen ja verensokerin mittaus

Lääkkeiden antaminen

Toimialue: Kokkola, Kälviä, Lohtaja

Maahanmuuttajien palvelut / Asioimistuki

Tuemme maahanmuuttajien asiointia, mm. Kelassa, pankissa ja terveyskeskuksessa. Lisäksi autamme heitä muissa viranomaisyhteyksissä ja lomakkeiden täytössä

Ohjaamme maahanmuuttajia työllistymiseen joko työntekijänä tai yrittäjänä. Kartoitamme maahanmuuttajan koulutuksen, osaamisen ja työkokemuksen. Sen jälkeen avustamme häntä joko yrityksen perustamisessa tai sopivan työpaikan hakemisessa.

Maahanmuuttajie-asioimistuki-kokkola

Maahanmuuttajien palvelut / Kokemusasiantuntijapalvelut

Amanihoivan perustaja ja yrittäjä Faisa Egge on kysytty asiantuntija ja alustaja maahanmuuttajien sopeutumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä tilaisuuksissa. Hänen puheenvuorojensa aiheita ovat olleet mm:

Maahanmuuttajien työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla

Maahanmuuttajien haasteet yrityksen perustamisessa ja yrittäjänä toimimisessa